website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
video-frame
Asian Setmenu 1
image
website/checked.svg
Khách sạn Eastin Hotel & Residences Hanoi
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 2

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 0 ngày sau ngày ký hợp đồng

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 14 ngày trước sự kiện


Chính sách hủy

Đặt cọc không hoàn lại


Giới thiệu

Chưa cập nhật

Tags đính kèm sản phẩm
Tags theo Loại hình menu (F&B):
Menu Á
Tags theo Loại hình phục vụ:
Set menu
Tags theo Phục vụ loại hình tiệc:
Tiệc sinh nhật
Tiệc cho bé (có bé tham gia)
Tiệc doanh nghiệp
Tiệc cưới
Tiệc người lớn tuổi
Tags theo Ghi chú đặc biệt:
Được điều chỉnh/đổi món

Loại sự kiện cung cấp
image
Sự kiện của bé / Gia đình
image
Họp nhóm / Liên hoan / Tiệc cá nhân
image
Hội nghị / Hội thảo
image
Sự kiện đào tạo
image
Sự kiện doanh nghiệp
image
Sự kiện Cưới / Báo hỉ / Kỷ niệm
Asian Setmenu 1
image
website/checked.svg
Khách sạn Eastin Hotel & Residences Hanoi
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 2

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 0 ngày sau ngày ký hợp đồng

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 14 ngày trước sự kiện


Chính sách hủy

Đặt cọc không hoàn lại