website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
video-frame
Set Menu 6
image
website/checked.svg
Nhà Hàng Tiệc Cưới Hội Nghị Phú Nhuận
Đã được xác nhận bởi VDEs

Giới thiệu

Chưa cập nhật

Tags đính kèm sản phẩm
Tags theo Loại hình phục vụ:
Set menu
Tags theo Loại hình menu (F&B):
Menu Á
Tags theo Phục vụ loại hình tiệc:
Tiệc người lớn tuổi
Tiệc cưới
Tiệc cho bé (có bé tham gia)
Tiệc sinh nhật
Tiệc doanh nghiệp

Loại sự kiện cung cấp
image
Sự kiện của bé / Gia đình
image
Họp nhóm / Liên hoan / Tiệc cá nhân
image
Hội nghị / Hội thảo
image
Sự kiện đào tạo
image
Sự kiện doanh nghiệp
image
Sự kiện Cưới / Báo hỉ / Kỷ niệm
Set Menu 6
image
website/checked.svg
Nhà Hàng Tiệc Cưới Hội Nghị Phú Nhuận
Đã được xác nhận bởi VDEs