website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
video-frame
Họp Nửa ngày + Ăn Trưa
image
website/checked.svg
Sofitel Saigon Plaza
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 2

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 30 ngày sau ngày ký hợp đồng

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 15 ngày sau sự kiện

Danh sách ưu đãi kèm theo

YWP-03 - Ưu Đãi YourWeddingPlanner

Thời gian áp dụng:22/03/2023 - Không giới hạn

Ưu Đãi Hội Họp

Thời gian áp dụng:21/10/2021 - Không giới hạn

Giới thiệu

Chưa cập nhật

Tags đính kèm sản phẩm
Chưa cập nhật

Loại sự kiện cung cấp
image
Sự kiện của bé / Gia đình
image
Họp nhóm / Liên hoan / Tiệc cá nhân
image
Hội nghị / Hội thảo
image
Sự kiện đào tạo
image
Sự kiện doanh nghiệp
image
Sự kiện Cưới / Báo hỉ / Kỷ niệm
Họp Nửa ngày + Ăn Trưa
image
website/checked.svg
Sofitel Saigon Plaza
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 2

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 30 ngày sau ngày ký hợp đồng

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 15 ngày sau sự kiện

Danh sách ưu đãi kèm theo

YWP-03 - Ưu Đãi YourWeddingPlanner

Thời gian áp dụng:22/03/2023 - Không giới hạn

Ưu Đãi Hội Họp

Thời gian áp dụng:21/10/2021 - Không giới hạn