website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
video-frame
Tokyo ( Fullday)
image
website/checked.svg
Super Hotel Candle
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 2

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 70% tổng số tiền
Trong vòng 15 ngày trước sự kiện

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 30% tổng số tiền
Trong vòng 3 ngày trước sự kiện


Chính sách hủy

Chính sách hủy thông thường: - Trước 20 ngày – Miễn áp dụng phạt hủy - Từ 13 ngày đến 07 ngày trước khi diễn ra sự kiện - áp dụng phạt 50% trên tổng số dịch vụ

Xem thêmwebsite/right-arrow-blue.svg
Danh sách ưu đãi kèm theo

Ưu đãi sự kiện hội nhóm từ 70 khách

Thời gian áp dụng:12/05/2023 - Không giới hạn

Ưu đãi sự kiện hội nhóm từ 45 khách

Thời gian áp dụng:12/05/2023 - Không giới hạn

Ưu đãi sự kiện hội nhóm từ 25 khách

Thời gian áp dụng:11/05/2023 - Không giới hạn

Ưu đãi sự kiện hội nhóm từ 15 khách

Thời gian áp dụng:12/05/2023 - Không giới hạn

Giới thiệu

Includes: 02 water bottle, pencil, paper note for guests, 02 flipchart with 05 A0 paper, 01 whiteboard, flower, equipment classic: 02wireless microphone for meeting room

Tags đính kèm sản phẩm
Chưa cập nhật

Loại sự kiện cung cấp
image
Sự kiện của bé / Gia đình
image
Họp nhóm / Liên hoan / Tiệc cá nhân
image
Hội nghị / Hội thảo
image
Sự kiện đào tạo
image
Sự kiện doanh nghiệp
image
Sự kiện Cưới / Báo hỉ / Kỷ niệm
Tokyo ( Fullday)
image
website/checked.svg
Super Hotel Candle
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 2

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 70% tổng số tiền
Trong vòng 15 ngày trước sự kiện

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 30% tổng số tiền
Trong vòng 3 ngày trước sự kiện


Chính sách hủy

Chính sách hủy thông thường: - Trước 20 ngày – Miễn áp dụng phạt hủy - Từ 13 ngày đến 07 ngày trước khi diễn ra sự kiện - áp dụng phạt 50% trên tổng số dịch vụ

Xem thêmwebsite/right-arrow-blue.svg
Danh sách ưu đãi kèm theo

Ưu đãi sự kiện hội nhóm từ 70 khách

Thời gian áp dụng:12/05/2023 - Không giới hạn

Ưu đãi sự kiện hội nhóm từ 45 khách

Thời gian áp dụng:12/05/2023 - Không giới hạn

Ưu đãi sự kiện hội nhóm từ 25 khách

Thời gian áp dụng:11/05/2023 - Không giới hạn

Ưu đãi sự kiện hội nhóm từ 15 khách

Thời gian áp dụng:12/05/2023 - Không giới hạn