website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
video-frame
Thuê Phòng họp Malaga ( Halfday)
image
website/checked.svg
Reyna Hotel Hanoi
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 2

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 100% tổng số tiền
Trong vòng 0 ngày sau ngày ký hợp đồng

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 0 VNĐ
Trong vòng 0 ngày sau sự kiện


Chính sách hủy

Hủy cọc trước ít nhất 07 ngày sẽ được hoàn cọc. Trong vòng 07 ngày sẽ tính phí tùy theo từng trường hợp và thỏa thuận giữa hai bên.

Xem thêmwebsite/right-arrow-blue.svg

Điều khoản khác

Đặt cọc 100% tổng dịch vụ tạm tính. Thanh toán phần phát sinh ngay sau khi kết thúc dịch vụ tại khách sạn.Giới thiệu

Chưa cập nhật

Tags đính kèm sản phẩm
Chưa cập nhật

Loại sự kiện cung cấp
image
Sự kiện của bé / Gia đình
image
Họp nhóm / Liên hoan / Tiệc cá nhân
image
Hội nghị / Hội thảo
image
Sự kiện đào tạo
image
Sự kiện doanh nghiệp
image
Sự kiện Cưới / Báo hỉ / Kỷ niệm
Thuê Phòng họp Malaga ( Halfday)
image
website/checked.svg
Reyna Hotel Hanoi
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 2

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 100% tổng số tiền
Trong vòng 0 ngày sau ngày ký hợp đồng

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 0 VNĐ
Trong vòng 0 ngày sau sự kiện


Chính sách hủy

Hủy cọc trước ít nhất 07 ngày sẽ được hoàn cọc. Trong vòng 07 ngày sẽ tính phí tùy theo từng trường hợp và thỏa thuận giữa hai bên.

Xem thêmwebsite/right-arrow-blue.svg

Điều khoản khác

Đặt cọc 100% tổng dịch vụ tạm tính. Thanh toán phần phát sinh ngay sau khi kết thúc dịch vụ tại khách sạn.