website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
video-frame
Bia SG lon
image
website/checked.svg
Forevermark Wedding Center
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 3

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 20,000,000 VNĐ
Trong vòng 0 ngày trước sự kiện

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 70% tổng số tiền
Trong vòng 30 ngày trước sự kiện

Lần 3: Thanh toán với số tiền là 30% tổng số tiền
Trong vòng 0 ngày sau sự kiện


Chính sách hủy

Khi đến ngày hẹn được ghi rõ trong Thỏa Thuận đặt chỗ, nếu quý khách không đến làm Hợp Đồng ký kết lần hai, thì xử lý theo Thỏa Thuận đặt cọc chỗ. Chúng tôi tuy

Xem thêmwebsite/right-arrow-blue.svg

Điều khoản khác

Chương trình khuyến mãi áp dụng theo chính sách của tùy từng thời điểmTags đính kèm sản phẩm
Tags theo Loại menu nước:
Beer
Tags theo Loại hình phục vụ:
Theo đơn vị nước

Loại sự kiện cung cấp
image
Sự kiện của bé / Gia đình
image
Họp nhóm / Liên hoan / Tiệc cá nhân
image
Hội nghị / Hội thảo
image
Sự kiện đào tạo
image
Sự kiện doanh nghiệp
image
Sự kiện Cưới / Báo hỉ / Kỷ niệm
Bia SG lon
image
website/checked.svg
Forevermark Wedding Center
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 3

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 20,000,000 VNĐ
Trong vòng 0 ngày trước sự kiện

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 70% tổng số tiền
Trong vòng 30 ngày trước sự kiện

Lần 3: Thanh toán với số tiền là 30% tổng số tiền
Trong vòng 0 ngày sau sự kiện


Chính sách hủy

Khi đến ngày hẹn được ghi rõ trong Thỏa Thuận đặt chỗ, nếu quý khách không đến làm Hợp Đồng ký kết lần hai, thì xử lý theo Thỏa Thuận đặt cọc chỗ. Chúng tôi tuy

Xem thêmwebsite/right-arrow-blue.svg

Điều khoản khác

Chương trình khuyến mãi áp dụng theo chính sách của tùy từng thời điểm