website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
video-frame
Tiger Nâu
image
website/checked.svg
Mộc - Riêu Nướng Quận 1
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 3

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 2,000,000 VNĐ
Trong vòng 0 ngày trước sự kiện

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng ngày trước sự kiện

Lần 3: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng ngày sau sự kiện


Chính sách hủy

Hủy tiệc không hoàn trả cọc

Danh sách ưu đãi kèm theo

Ưu đãi độc quyền

Thời gian áp dụng:05/04/2021 - Không giới hạn

Tags đính kèm sản phẩm
Tags theo Loại menu nước:
Beer
Tags theo Loại hình phục vụ:
Theo đơn vị nước

Loại sự kiện cung cấp
image
Sự kiện của bé / Gia đình
image
Họp nhóm / Liên hoan / Tiệc cá nhân
image
Sự kiện doanh nghiệp
image
Sự kiện Cưới / Báo hỉ / Kỷ niệm
Tiger Nâu
image
website/checked.svg
Mộc - Riêu Nướng Quận 1
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 3

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 2,000,000 VNĐ
Trong vòng 0 ngày trước sự kiện

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng ngày trước sự kiện

Lần 3: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng ngày sau sự kiện


Chính sách hủy

Hủy tiệc không hoàn trả cọc

Danh sách ưu đãi kèm theo

Ưu đãi độc quyền

Thời gian áp dụng:05/04/2021 - Không giới hạn