website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
video-frame
Set Menu 1
image
website/checked.svg
Mộc - Riêu Nướng Quận 1
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 3

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 2,000,000 VNĐ
Trong vòng 0 ngày trước sự kiện

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng ngày trước sự kiện

Lần 3: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng ngày sau sự kiện


Chính sách hủy

Hủy tiệc không hoàn trả cọc

Danh sách ưu đãi kèm theo

VDE/YWP - Quà tặng từ VDES & YourWeddingPlanner

Thời gian áp dụng:09/07/2022 - Không giới hạn

Ưu đãi độc quyền

Thời gian áp dụng:05/04/2021 - Không giới hạn

Giới thiệu

Chưa cập nhật

Tags đính kèm sản phẩm
Tags theo Phục vụ loại hình tiệc:
Tiệc doanh nghiệp
Tiệc cưới
Tiệc sinh nhật
Tiệc cho bé (có bé tham gia)
Tags theo Loại hình menu (F&B):
Menu Á
Tags theo Loại hình phục vụ:
Set menu

Loại sự kiện cung cấp
image
Sự kiện của bé / Gia đình
image
Họp nhóm / Liên hoan / Tiệc cá nhân
image
Sự kiện doanh nghiệp
image
Sự kiện Cưới / Báo hỉ / Kỷ niệm
Set Menu 1
image
website/checked.svg
Mộc - Riêu Nướng Quận 1
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 3

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 2,000,000 VNĐ
Trong vòng 0 ngày trước sự kiện

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng ngày trước sự kiện

Lần 3: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng ngày sau sự kiện


Chính sách hủy

Hủy tiệc không hoàn trả cọc

Danh sách ưu đãi kèm theo

VDE/YWP - Quà tặng từ VDES & YourWeddingPlanner

Thời gian áp dụng:09/07/2022 - Không giới hạn

Ưu đãi độc quyền

Thời gian áp dụng:05/04/2021 - Không giới hạn