website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
video-frame
Gói thuê phòng Prima Ballroom A hoặc B nửa ngày
image
website/checked.svg
Hotel Majestic Saigon
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 3

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 30,000,000 VNĐ
Trong vòng 0 ngày trước sự kiện

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 45 ngày trước sự kiện

Lần 3: Thanh toán với số tiền là 0 VNĐ
Trong vòng 0 ngày sau sự kiện


Chính sách hủy

- Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng khi số bàn tiệc chính thức trên Hợp Đồng (không áp dụng cho số bàn tiệc dự phòng, bàn phát sinh) - Món ăn bàn tiệc phát si

Xem thêmwebsite/right-arrow-blue.svg

Giới thiệu

Chưa cập nhật

Tags đính kèm sản phẩm
Chưa cập nhật

Loại sự kiện cung cấp
image
Sự kiện của bé / Gia đình
image
Họp nhóm / Liên hoan / Tiệc cá nhân
image
Hội nghị / Hội thảo
image
Sự kiện đào tạo
image
Sự kiện doanh nghiệp
image
Sự kiện Cưới / Báo hỉ / Kỷ niệm
Gói thuê phòng Prima Ballroom A hoặc B nửa ngày
image
website/checked.svg
Hotel Majestic Saigon
Đã được xác nhận bởi VDEs

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 3

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 30,000,000 VNĐ
Trong vòng 0 ngày trước sự kiện

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 45 ngày trước sự kiện

Lần 3: Thanh toán với số tiền là 0 VNĐ
Trong vòng 0 ngày sau sự kiện


Chính sách hủy

- Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng khi số bàn tiệc chính thức trên Hợp Đồng (không áp dụng cho số bàn tiệc dự phòng, bàn phát sinh) - Món ăn bàn tiệc phát si

Xem thêmwebsite/right-arrow-blue.svg