website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
video-frame
Food Exchange Restaurant

image
check-white.svg
Novotel Phu Quoc Resort
circle-orange.svg100% được khuyến nghị
circle-orange.svgĐã được xác nhận bởi VDES
ruler-square.svgDiện tích: ~
window.svgĐặc tính: Trong nhà


Giới thiệu

Loại sự kiện cung cấp
image
Sự kiện của bé / Gia đình
image
Họp nhóm / Liên hoan / Tiệc cá nhân
image
Sự kiện Cưới / Báo hỉ / Kỷ niệm

Sức chứa
website/tiec-dung.svgTiệc đứng: 250 khách
website/ban-tron.svgBàn tròn: 200 khách
website/ban-dai.svgBàn dài: 200 khách

Đặc tính phòng sảnh
Food Exchange Restaurant

image
check-white.svg
Novotel Phu Quoc Resort
circle-orange.svg100% được khuyến nghị
circle-orange.svgĐã được xác nhận bởi VDES
ruler-square.svgDiện tích: ~
window.svgĐặc tính: Trong nhà