website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
video-frame
Garden

image
check-white.svg
LAGarden Restaurant
circle-orange.svg100% được khuyến nghị
circle-orange.svgĐã được xác nhận bởi VDES
ruler-square.svgDiện tích: ~800
window.svgĐặc tính: Ngoài trời

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 3

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 8,000,000 VNĐ
Trong vòng ngày trước sự kiện

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 70% tổng số tiền
Trong vòng 0 ngày sau ngày ký hợp đồng

Lần 3: Thanh toán với số tiền là 0 VNĐ
Trong vòng 0 ngày sau sự kiệnGiới thiệu
View sông

Loại sự kiện cung cấp
image
Sự kiện doanh nghiệp
image
Họp nhóm / Liên hoan / Tiệc cá nhân
image
Sự kiện của bé / Gia đình
image
Sự kiện Cưới / Báo hỉ / Kỷ niệm

Sức chứa
website/ban-tron.svgBàn tròn: 600 khách

Đặc tính phòng sảnh
Garden

image
check-white.svg
LAGarden Restaurant
circle-orange.svg100% được khuyến nghị
circle-orange.svgĐã được xác nhận bởi VDES
ruler-square.svgDiện tích: ~800
window.svgĐặc tính: Ngoài trời

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 3

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 8,000,000 VNĐ
Trong vòng ngày trước sự kiện

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 70% tổng số tiền
Trong vòng 0 ngày sau ngày ký hợp đồng

Lần 3: Thanh toán với số tiền là 0 VNĐ
Trong vòng 0 ngày sau sự kiện