website/logo-white.svg
Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện của bạnTìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiệnwebsite/search-color.svg
Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện của bạnTìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiệnwebsite/search-color.svg
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
arrow-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-white.svg
website/user.svgThông tin cá nhân
website/viewed.svgĐổi mật khẩu
website/quotation.svgBáo giá
website/order.svgQuản lý đơn hàng
website/payment.svgThông tin thanh toán
website/review.svgNhận xét sản phẩm
website/viewed.svgSản phẩm đã xem
website/heart.svgDanh sách yêu thích
website/q-and-a.svgCâu hỏi thường gặp
website/log-out-red.svgĐăng xuất
Báo giá
No  sort-up-gray.svg ID Báo giá  sort-gray.svg Thông tin sự kiện  sort-gray.svg Các địa điểm đề xuất  sort-gray.svg Nhân viên báo giá  sort-gray.svg  
1SP001

Loại tiệc: Tiệc cưới/Báo hỷ

Ngày tổ chức: 12/12/2020

Queen Plaza - Kỳ Hoà

Trung tâm Hội nghị 272

Capella Gallery Hall

Tường Nguyễn

SĐT: 0868368140

Email: tuong.nguyen@vdes.vn

2SP002

Loại tiệc: Tiệc cưới/Báo hỷ

Ngày tổ chức: 12/12/2020

Queen Plaza - Kỳ Hoà

Trung tâm Hội nghị 272

Capella Gallery Hall

Tường Nguyễn

SĐT: 0868368140

Email: tuong.nguyen@vdes.vn

3SP003

Loại tiệc: Tiệc cưới/Báo hỷ

Ngày tổ chức: 12/12/2020

Queen Plaza - Kỳ Hoà

Trung tâm Hội nghị 272

Capella Gallery Hall

Tường Nguyễn

SĐT: 0868368140

Email: tuong.nguyen@vdes.vn

Hiển thị 1 - 10 trên tổng số 56
1
2
3
...
6