website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
Điều kiện & Điều khoản
VDES cung cấp cho bạn những quyền và dịch vụ nhất định theo các điều khoản của Bảng Chấp nhận Thỏa thuận này (“Thỏa thuận”). Chỉ cần nhấp chuột vào “Tôi đồng ý” (hoặc bất kỳ ý tương tự) hoặc thực hiện những quyền như vậy, bạn đã đồng ý với Thỏa thuận này kể từ ngày đầu bạn nhấp vào nút đó hay thực hiện các quyền đó (“Ngày hiệu lực”).
Những điều khoản đó là gì?
Những điều khoản này tạo ra một hợp đồng ràng buộc giữa bạn và chúng tôi (“Những điều khoản”) liên quan tới việc truy cập và sử dụng bất cứ thứ gì của website, thiết bị di động và/hoặc các ứng dụng trực tuyến, dịch vụ, sản phẩm và phần mềm của chúng tôi có chứa đường dẫn tới các điều khoản (cá nhân và gọi chung là “Dịch vụ”). Những điều khoản này bao gồm những điều khoản dưới đây và bất kỳ điều khoản và điều kiện đặc biệt nào liên quan tới dịch vụ (chẳng hạn ví dụ như làm thế nào để người khác sử dụng nội dung của bạn, làm thế nào liên hệ với chúng tôi, các điều khoản liên quan thành viên và chấp nhận (nếu có), các “Điều khoản Dịch vụ Đặc biệt”, có thể được tìm thấy tại Điều khoản dịch vụ đặc biệt ở liên kết phía trên. Nếu bạn có thắc mắc về cách chúng tôi tổng hợp, lưu trữ và dùng dữ liệu như thế nào thì hãy đến Mục 9 bên dưới (Đồng ý Tổng hợp và Sử dụng Dữ liệu) và cũng như https://VDES.vn/privacy-policy
Ai được truy cập vào Dịch vụ?
NGƯỜI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN CÓ THỂ TẠO TÀI KHOẢN CHO ANH/CÔ ẤY. NHỮNG NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI TẠO TÀI KHOẢN PHẢI CÓ SỰ CHẤP THUẬN CỦA CHA MẸ HAY NGƯỜI BẢO HỘ HỢP PHÁP. Nếu bạn không phải người trưởng thành, nghĩa là bạn không đủ tuổi hợp pháp nơi bạn đang cư trú. Bạn phải có cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp đồng ý thay mặt và giám sát truy cập của bạn để sử dụng Dịch vụ và có thể cần để thực hiện các bước bổ sung trong quá trình đăng ký. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu trên, bạn không được phép truy cập hay sử dụng Dịch vụ.
Thay đổi Dịch vụ hay những điều khoản.
Chúng tôi có thể thay đổi, cập nhật (hay không cập nhật) hay không tiếp tục bất kỳ thành phần, yếu tố, chức năng, hiệu lực hay đề nghị của Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể thay đổi hay cập nhật những điều khoản bất kỳ lúc nào và bất kỳ lý do gì tùy ý theo chúng tôi, bao gồm tuân theo luật pháp hiện hành. Nếu chúng tôi tạo ra bất kỳ thay đổi thực tế nào tới những điều khoản, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn bất kỳ cách nào chúng tôi cho là hợp lý, ví dụ bao gồm đăng một thông báo về sự thay đổi trên website hay trong dịch vụ, hay gửi thông báo tới địa chỉ email nếu bạn đã gửi cho chúng tôi. Nếu không đồng ý những thay đổi này, hãy xem phần 19.g bên dưới (thay đổi hay cập nhật những điều khoản).
Tầm nhìn của Dịch vụ
Thông qua trang website (VDES), chúng tôi cung cấp một nền tảng trực tuyến thông qua tất cả các loại địa điểm và nhà cung cấp tạm thời (ví dụ như khách sạn, nhà hàng, hội trường tiệc cưới, trung tâm hội nghị, tiệm bán hoa, chỗ thuê đồ nội thất, trang trí sự kiện), có thể quảng cáo sản phẩm của họ cho việc đặt chỗ và thông qua đó khách hàng đến trang website để có thể đặt chỗ. Bằng cách tạo một cái đặt chỗ qua VDES, bạn ký vào một hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) mối quan hệ với người tổ chức sự kiện mà bạn đặt chỗ. Từ quan điểm này, bạn có thể đặt chỗ của bạn, chúng tôi đóng vai trò như trung gian giữa bạn và nhà cung cấp, truyền tải những chi tiết thông tin cho việc đặt chỗ của bạn tới nhà cung cấp sự kiện và gửi cho bạn mail xác nhận để thay mặt và cho nhà cung cấp sự kiện. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, những thông tin mà chúng tôi tiết lộ dựa trên những thông tin mà nhà cung cấp sự kiện cung cấp cho chúng tôi. Vì vậy, các nhà cung cấp sự kiện được quyền truy cập vào mạng nội bộ, qua đó họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cập nhật tất cả thông tin về giá cả, tình trạng sẵn có và các thông tin khác hiển thị trên website chúng tôi. Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng hợp lý và cẩn trọng trong khi thực hiện các dịch vụ của mình, chúng tôi sẽ không chứng minh, và không thể đảm bảo rằng, toàn bộ thông tin là chính xác, hoàn chỉnh hoặc đúng, cũng như chúng tôi không thể chịu trách nhiệm vì bất kỳ lỗi nào (bao gồm cả các lỗi đánh máy và lỗi thấy rõ), bất kỳ sự gián đoạn nào (dù là do hỏng hóc, sửa chữa, nâng cấp hay bảo trì (tạm thời và/ hay một phần) nào của website chúng tôi hoặc ngược lại), thông tin thiếu chính xác, gây hiểu lầm hoặc không thật hay không đưa ra thông tin. Mỗi nhà cung cấp đều luôn chịu trách nhiệm về sự chính xác, hoàn chỉnh và đúng đắn của thông tin (miêu tả) (bao gồm cả giá và tình trạng sẵn có) hiển thị trên website chúng tôi. Website chúng tôi không tạo thành và không nên được xem là sự giới thiệu hay xác nhận cho chất lượng, cấp độ phục vụ đánh giá hay xếp hạng (sao) của bất kỳ nhà cung cấp nào kiếm được. Dịch vụ của chúng tôi sử dụng cho cá nhân và không mang tính thương mại. Vì vậy, bạn không được phép bán lại, liên kết sâu, sử dụng, sao chép, giám sát (vd: dưới dạng spider, scrape), hiển thị, tải về hoặc sản xuất lại bất kỳ nội dung hoặc thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có trên website của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động / mục đích mang tính cạnh tranh hoặc thương mại nào..
Bên thứ ba.
Thông qua trang web của chúng tôi (VDES) cung cấp một nền tảng trực tuyến, thông qua đó tất cả các loại địa điểm sự kiện tạm thời và các nhà cung cấp (ví dụ, khách sạn, nhà hàng, phòng cưới, trung tâm hội nghị, bán hoa, cho thuê đồ nội thất, trang trí sự kiện), có thể quảng cáo sản phẩm của họ để đặt phòng, và thông qua đó du khách đến các trang web có thể đặt chỗ như vậy. Bằng cách làm cho đặt phòng qua VDES, bạn nhập vào một (ràng buộc về mặt pháp lý) quan hệ hợp đồng trực tiếp với các nhà cung cấp sự kiện mà bạn đặt. Từ quan điểm mà tại đó bạn có thể đặt phòng của bạn, chúng tôi hành động chỉ như một trung gian giữa bạn và nhà cung cấp sự kiện, truyền tải những thông tin chi tiết đặt phòng của bạn đến nhà cung cấp sự kiện có liên quan và gửi cho bạn một email xác nhận cho và thay mặt cho các nhà cung cấp sự kiện. Nội Dung: Dịch vụ có thể được hiển thị, chứa, liên kết hay tạo ra nội dung sẵn có từ nhiều nguồn khác nhau (bao gồm những khách hàng khác và đối tác thứ 3 khác) bao gồm hình ảnh, mô hình, bài viết, những sáng tác, ý kiến, lời mời hay lời khuyên và nội dung có thể là không hoàn chỉnh, không chính xác, hay phản đối từ bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay bổn phận cho bất kỳ nội dung nào và chúng tôi cũng không cần chứng thực lại. Tất cả nội dung, bao gồm nội dung của bạn là thuộc quyền sở hữu của tác giả và quyền sở hữu khác. Trừ khi các điều khoản được cung cấp, việc sử dụng dịch vụ không chuyển nhượng, chối bỏ hay giới hạn bất kỳ quyền sở hữu nào của tác giả hay quyền người sở hữu. Bạn phải tuân theo tất cả luật, quy chế, quy định được thi hành liên quan đến sự truy cập và sử dụng dịch vụ. Bao gồm luật pháp địa phương về tổ chức trực tuyến, nội dung chấp nhận và xuất nội dung từ nơi có thẩm quyền mà bạn đang cư trú. Tương tác với những người dùng khác: Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn khả năng tương tác với những người dùng hay nhóm những người dùng khác của Dịch vụ. Sự tương tác này là duy nhất giữa bạn và người dùng khác, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ cho những tương tác hay những hệ quả sau đó.
Giá cả, giá gạch bỏ và đảm bảo giá tốt nhất.
Giá trên website của chúng tôi mang tính cạnh tranh cao. Tất cả giá trên VDES cho mỗi khách hay mỗi gói dịch vụ cho sự kiện của bạn và được hiển thị bao gồm thuế Giá trị gia tăng cùng tất cả các loại thuế khác (tùy thuộc vào sự thay đổi của các loại thuế này), trừ khi được khác đi trên website của chúng tôi hay email xác nhận. Thuế áp dụng có thể được nhà cung cấp thu trong sự kiện trong trường hợp phí không thực hiện hay hủy bỏ. Đôi khi trên kênh của chúng tôi có sẵn giá rẻ hơn trên website cho một ngày cụ thể tại nơi tổ chức sự kiện nào đó. Tuy nhiên, những mức giá này được đưa ra bởi các nhà cung cấp có thể gồm những điểm hạn chế và điều kiện đặc biệt, ví dụ như không thể hủy và không hoàn tiền. Vui lòng kiểm tra gói dịch vụ yêu cầu và chi tiết giá một cách thấu đáo để được biết về các sự kiện này trước khi thực hiện việc đặt chỗ. Giá gạch bỏ dựa trên mức giá hiện tại cao thứ 3 của nhà cung cấp cho gói yêu cầu dịch vụ với điều kiện đặt chỗ trong vòng 30 ngày quanh ngày sự kiện diễn ra , 15 ngày trước và 15 ngày sau khi sự kiện diễn ra; nếu ít hơn 15 ngày là giữa từ giờ tới ngày tổ chức sự kiện. Để đảm bảo so sánh công bằng, chúng tôi luôn dùng cùng một điều kiện đặt chỗ (kế hoạch thuê, chính sách hủy bỏ và loại trang thiết bị). Điều này có nghĩa là bạn có được gói dịch vụ tương tự với giá thấp hơn so với các ngày sự kiện khác trong cùng khoảng thời gian của năm. Chúng tôi muốn bạn có thể trả với giá thấp nhất cho sự kiện của bạn. Nếu bạn tìm được sự kiện với điều kiện đặt chỗ giống như vậy, có giá thấp hơn trên Internet sau khi bạn đã đặt chỗ qua website chúng tôi, chúng tôi sẽ thanh toán phần khác biệt giữa giá của mình với giá thấp hơn theo điều kiện và điều khoản của chính sách Đảm bảo giá tốt nhất. Công cụ chuyển đổi tiền tệ chỉ mang tính cung cấp thông tin và không nên xem là chính xác và theo thời gian thực; giá thực sự có thể khác biệt. Các lỗi rõ ràng (bao gồm lỗi in sai) là không ràng buộc. Tất cả các ưu đãi đặc biệt và chương trình khuyến mãi đều được đánh dấu như thế.
Chương trình khuyến mãi.
Rút thăm trúng thưởng, hội thi, khuyến mãi hay những thứ tương tự có thể kiếm được trên Website chúng tôi (nói chung là “Khuyến mãi”). Bằng cách tham gia vào bất kỳ chương trình Khuyến mãi nào, bạn sẽ nhận được những luật chơi đặc trưng cho chương trình Khuyến mãi, mà những luật này có thể thay đổi từ những điều khoản và điều kiện đặt ra tại đây. Trong trường hợp cách thức thực hiện chương trình Khuyến mãi xung đột với những điều khoản, những luật của điều khoản và điều kiện chương trình Khuyến mãi sẽ giữ quyền điều khiển.
Bảo mật và cookie.
VDES tôn trọng sự riêng tư của bạn. Vui lòng xem qua chính sách Bảo mật và cookie để biết thêm thông tin.
Miễn phí.
Dịch vụ của chúng tôi là miễn phí, bởi không giống như những tổ chức khác, chúng tôi sẽ không tính phí bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngoại trừ dịch vụ tổ chức sự kiện cá nhân hay thêm vào bất kỳ phí (đặt chỗ) cho chuyện thuê chỗ. Những người cung cấp sự kiện trả phí trung gian (là một % nhỏ của tổng giá trị sự kiện) cho VDES sau khi khách hàng đã sử dụng trang thiết bị (và đã trả) tại sự kiện.
Thẻ tín dụng và chuyển khoản
Nếu có sẵn và dùng được, những nhà cung cấp sự kiện nhất định yêu cầu việc đặt chỗ được thanh toán (một phần hay toàn bộ và được yêu cầu theo chính sách chi trả của sự kiện) cho nhà cung cấp trong suốt quá trình đặt chỗ bằng những khoản thanh toán bảo mật trực tuyến (tất cả được hỗ trợ và đề xuất bởi ngân hàng). Việc thanh toán được tiến hành an toàn từ thẻ tín dụng/ghi nợ hay tài khoản ngân hàng tới tài khoản nhà cung cấp qua hệ thống thanh toán bên thứ ba. Đối với giá (không thể hoàn trả) hay những yêu cầu đặc biệt, vui lòng lưu ý rằng những nhà cung cấp dịch vụ có thể được yêu cầu là việc thanh toán trước bằng cách chuyển khoản (nếu có) hay thẻ tín dụng và vì vậy thẻ tín dụng của bạn có thể được ủy quyền trước hoặc tính phí (đôi khi không có sự lựa chọn nào để trả lại) sau đó đặt chỗ. Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết sự kiện kỹ lưỡng cho bất kỳ điều kiện nào trước khi bạn đặt chỗ.
Sự hủy bỏ và vắng mặt.
Bằng việc đặt chỗ với nhà cung cấp sự kiện, bạn đã chấp nhận và đồng ý chính sách huỷ phòng và vắng mặt tương ứng của Nhà cung cấp đó và về bất kỳ điều khoản và điều kiện (cung cấp dịch vụ) bổ sung nào của Nhà cung cấp đó mà có thể áp dụng cho đặt hàng của bạn hoặc trong suốt sự kiện của bạn, bao gồm các dịch vụ được cung cấp và/ hoặc các sản phẩm được cung cấp bởi đơn vị cung cấp sự kiện đó (bạn có thể yêu cầu đơn vị chỗ nghỉ cung cấp các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ của họ). Chính sách huỷ phòng và vắng mặt của mỗi Nhà cung cấp kiếm được trên website chúng tôi ở các trang thông tin về Nhà cung cấp, trong quá trình đặt chỗ và trong email xác nhận. Vui lòng lưu ý rằng một số giá hoặc ưu đãi đặc biệt không thể được huỷ bỏ hoặc thay đổi. Vui lòng kiểm tra kỹ toàn bộ các chi tiết sự kiện một cách thấu đáo về những điều kiện nào như vậy trước khi thực hiện đặt sự kiện. Vui lòng lưu ý rằng việc đặt chỗ trong đó cần đặt cọc hoặc thanh toán trước (toàn bộ hoặc một phần) có thể bị hủy (mà không cần thông báo hoặc cảnh báo trước) trong trường hợp (các) khoản tiền tương ứng (còn lại) không thể được thu đầy đủ vào ngày thanh toán đã định theo chính sách thanh toán sự kiện và đặt chỗ. Việc thanh toán trễ, thông tin thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hay thông tin ngân hàng sai, thẻ hết hiệu lực hay trả thiếu là do sai sót của chính bạn và tài khoản riêng của bạn, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn lại của bất kỳ (không hoàn lại) số tiền đã trả trừ khi nhà cung cấp đồng ý hay cho phép một cách khác theo chính sách thanh toán (trước) và hủy bỏ. Nếu bạn muốn xem lại, chỉnh sửa hoặc huỷ đặt chỗ, vui lòng quay lại email xác nhận và theo hướng dẫn trong đó. Xin lưu ý rằng bạn có thể bị tính phí về việc huỷ đặt phòng theo chính sách hủy chỗ, thanh toán (trước) và vắng mặt của nhà cung cấp hoặc không có quyền được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã trả (trước). Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách hủy chỗ, thanh toán (trước) hoặc vắng mặt của nhà cung cấp kỹ càng trước khi thực hiện đặt chỗ của mình và lưu ý luôn thực hiện thanh toán đúng thời hạn như được yêu cầu cho đặt chỗ tương ứng. Nếu bạn đến trễ vào ngày sự kiện diễn ra hoặc hoãn đến ngày khác, hãy thông báo (kịp thời/ngay) với Nhà cung cấp để họ biết khi nào bạn tới và tránh hủy phòng hoặc tính phí vắng mặt (no-show). Bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi có thể giúp bạn thông báo với Nhà cung cấp, nếu cần thiết. VDES không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến việc bạn tới trễ hoặc hủy bỏ, hoặc phí vắng mặt mà Nhà cung cấp yêu cầu bạn thanh toán.
Thư từ và liên hệ trao đổi (sau này)
Bằng việc hoàn tất đặt sự kiện, bạn đã đồng ý nhận một email mà chúng tôi có thể gửi nhanh chóng đến bạn sau khi sự kiện của bạn để hoàn thành bản đánh giá sự kiện đã tổ chức như thế nào. Vui lòng xem qua chính sách Bảo mật và Cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết về việc chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng cách nào. VDES từ chối bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với bất kỳ liên hệ trao đổi với nhà cung cấp trên hoặc thông qua kênh của chúng tôi. Bạn không có bất kỳ quyền liên quan nào đến bất kỳ yêu cầu hoặc trao đổi thông tin với nhà cung cấp sự kiện hay (bất cứ hình thức nào) xác nhận việc nhận bất kỳ liên hệ trao đổi hoặc yêu cầu nào. VDES không thể đảm bảo bất kỳ yêu cầu hay liên hệ trao đổi nào sẽ được (đầu đủ và kịp thời) nhận/đọc, tuân thủ, thực hiện hoặc chấp nhận bởi nhà cung cấp. Để hoàn thành và bảo mật việc đặt chỗ một cách hợp lệ, bạn cần phải sử dụng chính xác địa chỉ email của bạn. chúng tôi không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ (và không có nghĩa vụ xác minh) với bất kỳ địa chỉ mail sai hay sai chính tả hoặc không chính xác hay sai số điện thoại (di động) và số thẻ tín dụng cũng vậy.
Thứ hạng, chương trình ưu tiên, sao và đánh giá của khách hàng
Cài đặt mặc định của việc xếp hạng nhà cung cấp trên kênh chúng tôi là “được giới thiệu” (hay từ nào đó tương tự) (“Xếp hạng mặc định”). Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cũng có những cách khác để xếp hạng Nhà cung cấp. Xin lưu ý rằng Xếp hạng mặc định được tao ra qua hệ thống xếp hạng hoàn toàn tự động (thuật toán) và dựa trên nhiều tiêu chí. Đánh giá của khách hàng có thể được (a) tải lên trang thông tin của nhà cung cấp tương ứng trên trang website của chúng tôi chỉ cho mục đích là thông báo cho khách hàng (tương lai) về ý kiến về phục vụ (đẳng cấp) và chất lượng của sự kiện, và (b) (một phần hay toàn bộ) được dùng và đưa lên trang website của chúng tôi theo ý muốn của VDES (cho mục đích tiếp thị, khuyến mãi hay cải thiện dịch vụ của chúng tôi) hay các mạng xã hội, bản tin, khuyến mãi đặc biệt, ứng dụng hay những kênh do sự sở hữu, điều hành, sử dụng hay quản lý của VDES hay các đối tác doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh, từ chối hay xóa bỏ các đánh giá theo suy xét của chúng tôi. Bản đánh giá của khách hàng nên được xem như một khảo sát và không bao gồm bất kỳ lời đề nghị, lời mời hay lợi tức nào nữa (mang tính thương mại).
Nội dung của bạn
Quyền sở hữu: Những điều khoản không cho chúng tôi bất kỳ quyền sở hữu nào trong nội dung của bạn (và chúng tôi không đòi hỏi). Việc chúng tôi dùng nội dung của bạn: Bằng cách đăng, cung cấp, tải lên, nộp, chia sẻ, công bố, phân bố, kiếm được và/hoặc cho phép truy cập hay dùng nội dung của bạn qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi toàn cầu, miễn phí, thanh toán đầy đủ, vĩnh viễn, không độc quyền, chuyển nhượng và hoàn toàn cấp quyền thêm giấy phép (thông qua các cấp) và quyền lợi (nhưng không có nghĩa vụ) để tái sản xuất, phân phối, tái phân phối, sửa đổi, dịch, điều chỉnh, chuẩn bị công việc hiển thị, thực hiện (công khai hay không) và những thứ khác dùng tất cả hay một phần nội dung của bạn, bằng bất cứ hay tất cả và qua bất kỳ phương tiện và định dạng nào đã biết hay sau này phát hiện ra, nhưng chỉ duy nhất trong kết nối với các dịch vụ và/hoặc các hoạt động kinh doanh của chúng tôi (như không giới hạn, quảng bá và tiếp thị dịch vụ) và/hoặc tuân thủ theo những yêu cầu luật pháp và kỹ thuật. Thêm vào đó, phạm vi cho phép theo luật pháp áp dụng, bạn khước từ hay đồng ý không khẳng định bất kỳ và tất cả các quyền mà bạn có thể có theo luật thế giới mà quan tâm đến “quyền đạo đức” hay “đạo lý” hay quyền tương tự, trong sự liên quan với nội dung của bạn. Đăng Nội dung của bạn: Bằng cách đăng, cung cấp, tải lên, giao cho, chia sẻ, đăng, cung cấp, kiếm được hay cho phép ai khác truy cập và/hay dùng Nội dung của bạn hay qua Dịch vụ bạn có trách nhiệm và nghĩa vụ cho những việc xảy ra và bạn công nhận và đồng ý rằng nội dung có thể được theo dõi trên toàn thế giới. Nếu bạn tạo thông tin cá nhân công khai qua Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ trong bài viết hay diễn đàn), bạn tự chịu những rủi ro. Bạn thỏa thuận, đại diện và bảo đảm rằng bạn có được tất cả các quyền lợi, quyền, bản thỏa thuận, giấy cho phép và giấy từ bỏ để sử dụng và cho phép tất cả quyền đã cấp trong những điều khoản này (bao gồm bất kỳ Điều khoản dịch vụ đặc biệt nào) và cho Nội dung của bạn và bạn sẽ tuân theo bất kỳ yêu cầu nào hay những hạn chế áp đặt nào; nếu có bất cứ yêu cầu hay hạn chế nào trong nội dung của bạn xung đột hay mâu thuẫn với những điều khoản, bạn không được đăng nội dung đó hay bất cứ tương tự được chia sẻ công khai trên dịch vụ của chúng tôi.
Quản lý bảo mật tốt.
Chúng tôi mong đợi bạn tôn trọng những quyền và giá trị của những thứ khác nữa. Trong truy cập hay sử dụng Dịch vụ, bạn không được đăng, cung cấp, công bố, tải lên, tải xuống, hiển thị, sử dụng, chia sẻ, phân bố hay những thứ kiếm được khác: (a) bất kỳ nội dung mà gặp phải bất kỳ yếu tố sau hay (b) bất kỳ nội dung từ, đến hay qua bất kỳ website hay dịch vụ khác mà gặp phải bất kỳ các yếu tố sau: 1. Hăm dọa, hạ thấp uy tín, trái pháp luật, không an toàn, bị tổn hại, lạm dụng, quấy rối, quấy nhiễu, căm ghét, phỉ báng, bôi nhọ, gian lận, gây khó chịu, không phù hợp, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục hay các sự chống đối khác; 2. Vi phạm pháp luật, quy chế hay quy định, hay có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý; 3. Vi phạm hay xâm phạm bất kỳ quyền nào của chúng tôi hay cùa bất kỳ một ai khác, doanh nghiệp hay tổ chức nào khác (bao gồm quyền theo hợp đồng và ủy nhiệm, quyền tác giả, thương hiệu và quyền riêng tư – công khai); 4. Cản trở, phá hủy hay đập vỡ website hay bất kỳ phần cứng hay phần mềm nào mà tạo ra website kiếm được (bao gồm là virus, worm, malware, Trojan hay các loại tập tin, chương trình, mã độc tương tự); 5. Chứa bất cứ ý tưởng hay đề xuất, yêu cầu, quảng cáo, thông tin quảng bá, khảo sát, thư rác, mô hình tam giác, cơ hội đầu tư, thư thỉnh cầu hay các văn bản gạ gẫm khác không được cho phép và yêu cầu; 6. Mạo nhận bất cứ cá nhân, doanh nghiệp hay đối tượng, bao gồm bất cứ nhân viên, đối tác, người cấp phép, người được cấp phép hay nhà cung cấp của chúng tôi; 7. Lừa dối hay làm sai, hay nói sai văn bản bởi chúng tôi, chi nhánh, nhân viên, đối tác, người cấp giấy phép, người được cấp giấy phép hay nhà cung cấp của chúng tôi; 8. Cho thấy những rủi ro đặc trưng ảnh hưởng tới an toàn công cộng hay quảng bá những thứ sử dụng nguy hiểm hay phạm pháp như đạn dược, chất gây nổ, sung, vũ khí hay những thứ tương tự; 9. Bao gồm hay hỗ trợ khuyến thích cờ bạc phạm pháp, cá độ thể thao, đua ngựa hay bất cứ hoạt động tương tự; 10. Vi phạm bất cứ mã thực hiện hay hướng dẫn ứng dụng khác cho bất cứ chỗ nào trên website; 11. Bao gồm những tiêu đề, dữ liệu hay tạo dữ liệu thông qua các phương tiện trái phép (như máy tự động, đoạn mã, thiết bị gián điệp khác); 12. Hay thao tác định danh hay dữ liệu khác để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung hay thao tác hoặc che giấu sự hiện diện của bạn trên Website; 13. Chúng tôi có quyền ( nhưng không có nghĩa vụ) giám sát bất cứ nội dung hay bất cứ truy cập người dùng hay người đang sử dụng dịch vụ, xóa bỏ hay khóa truy cập ( bằng cách thiết lập) bất kỳ nội dung vì bất kỳ nguyên nhân, hay đình chỉ hay giới hạn bất kỳ truy cập người dùng hay sử dụng dịch vụ vì bất kỳ lý do nào (bao gồm những vi phạm của người quản lý tốt của chúng tôi hay bất cứ điều khoản nào khác của điều khoản). Chúng tôi không có trách nghiệm và nghĩa vụ quan tâm tới bất cứ nội dung nào (bao gồm bất cứ hoạt động mà chúng tôi chúng tôi có thể quan tâm tới những nội dung mà chúng tôi xác định là vi phạm những điều khoản;
Những giới hạn và thực hiện lưu trữ
Không gian lưu trữ cho những nội dung là giới hạn trên Website chúng tôi. Trong khi đó chúng tôi sẽ nỗ lực tin rằng bảo bệ và hỗ trợ nội dung của bạn một cách hợp lý, và tạo nội dung sẵn có trong trường hợp mất hay bị xóa, chúng tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ cho sự xóa bỏ hay không thực hiện lưu trữ hay an toàn cho bất cứ nội dung nào, bao gồm nội dung của bạn. Nên vẫn chắc chắn hỗ trợ dữ liệu bạn! Chúng tôi có quyền đánh dấu hay đối xử như “không hoạt động” và lưu trữ tài khoản và/hay nội dung mà không hoạt động cho một khoản thời gian dài, theo quyết định của chúng tôi đối với mỗi Dịch vụ. Chúng tôi có quyền thay đổi các thực hiện và cách lưu trữ của chúng tôi bất cứ lúc nào theo ý chúng tôi mà không phải có hay không thông báo cho bạn biết.
Quyền sở hữu trí tuệ
Quyền của chúng tôi: Giữa bạn và chúng tôi, chúng ta và người cấp phép cho chúng tôi tất cả quyền, tiêu đề và lợi ích (bao gồm không giới hạn, quyền sáng chế, quyền tác giả, thương hiệu, bí mật thương mại, và tất cả quyền sở hữu trí tuệ) trong và tới Website, thông tin API, bất kỳ yêu cầu kỹ thuật và tài liệu người dùng cho Website kiếm được cho bạn với chúng tôi (“Tài liệu”), bất cứ nội dung nào (loại trừ nội dung của bạn) cung cấp cho chúng tôi (không phải của người dùng khác) và được dùng để kết nối tới, tạo ra bởi Website hay bất cứ công việc khác chúng tôi có thể tạo từ nội dung của bạn bao gồm, không giới hạn, bất kỳ đám mây điểm, siêu dữ liệu hay các công trình tương tự (gọi chung là “Tài nguyên của chúng tôi”). Bạn đồng ý không có bất kỳ hành động gì gây nguy hiểm, trở ngại, hạn chế hay ngăn cản vào bất cứ hình thức quyền sở hữu và quyền cấp phép của chúng tôi hay chúng tôi có liên quan. Chúng tôi không được phép bạn dùng thương hiệu, tên thương hiệu hay logo chúng tôi. Bạn chỉ có những quyền giới hạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo những điều khoản và không có quyền nào được cho phép hay chuyển nhượng hay được cho phép chuyển nhượng, có sự lôi kéo, nói ngược lại hay những thứ tương tự. Sự truy cập của bạn vào website. Những điều khoản này không cho bạn quyền truy cập vào website của chúng tôi. Với những điều khoản và điều kiện cho phép quyền vào bất cứ đâu trong website, vui lòng tham khảo thỏa thuận quyền lợi có liên quan, thỏa thuận quyền lợi người dùng hay thỏa thuận dịch vụ và quyền lợi được đính kèm hay kết nối tới phần mềm. Thêm vào đó, những quyền khác cho phép bởi bạn, bạn cho chúng tôi được phép không thu hồi, miễn phí, vĩnh viễn, toàn cầu để dùng, đăng, chỉnh sửa, dịch, phân phối, hiển thị và kết hợp bất kỳ yêu cầu giá, bình luận, đề nghị hay phản hồi, cải thiện hay những lời khuyên khác mà bạn cung cấp liên quan tới Website và/hay bất cứ nội dung “Phản hồi”. Bạn không nên nộp bất kỳ phản hồi tới chúng tôi rằng bạn không muốn cho phép chúng tôi như đã nói ở trên. Chúng tôi không có bổn phận (1) bảo quản bất cứ phản hồi nào; (2) chi trả bất cứ chi phí cho bất cứ phản hồi nào; hay (3) đáp ứng bất cứ phản hồi người dùng nào. Bạn cho phép chúng tôi dùng tên mà bạn đưa để nộp bất cứ phản hồi nào. Giao diện lập trình ứng dụng (API) của chúng tôi: Thông tin API ( trừ khi được đặc trưng bởi những điều khoản thêm vào hay những điều khoản khác biệt hỗ trợ vào thông tin API): (1) Là những thông tin bí mật của chúng tôi và thuộc quyền sở hữu của chúng tôi; (2) và có thể không được phân phối, tiết lộ hay những điều khác cung cấp cho bên thứ 3. Tuy nhiên như đã nói, nếu bạn phát triển bất cứ dịch vụ, ứng dụng, mô-đun hay những thành phần nào theo những Điều khoản, nếu không có trong những Điều khoản này sẽ cấm bạn sử dụng những dịch vụ, ứng dụng, mô-đun và những thành phần (và nối tới những dịch vụ, ứng dụng, mô-đun và những thành phần này) với những phần mềm và phần cứng khác (bao gồm cả phần cứng và phần mềm của bên thứ 3), nếu những dịch vụ, ứng dụng, mô-đun và những thành phần: (a) không kếp hợp hay kèm theo bất kỳ phần mềm hay tài nguyên nào được phân bố hay kiếm được bởi chúng tôi, trực tiếp hay gián tiếp (khác hơn thông tin API được dùng trong việc phát triển theo những điều khoản) và (b) không được tiết lộ thông tin API. “Thông tin API” là những yêu cầu giao diện lập trình ứng dụng chuẩn cho việc tích hợp vào (ví dụ như hỗ trợ hay định hướng chức năng) Website hay phần mềm ở trong Website. Thông tin API không bao gồm bất kỳ việc thực hiện của thông tin giao diện hay bất kỳ phần mềm nào khác.
Quyền truy cập và sử dụng dịch vụ
Để truy cập và sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý (hay cho phép bất kỳ ai) không thực hiện hay cố gắng làm những điều sau: 1. Phân phối, thuê, mướn, cho vay, bán, giấy phép bổ sung hay bất kỳ chuyển khoản hay yêu cầu nào khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào; 2. Loại bỏ hay thay đổi bất kỳ quyền tác giả, thương hiệu, tính bảo mật hay những thông tin sở hữu khác; những tên gọi hay nhãn hiệu; 3. Sửa đổi, dịch, chỉnh sửa, sắp xếp, hay tạo những công việc bắt nguồn từ website, ngoại được chấp nhận trong Điều khoản; 4. Kỹ thuật dịch ngược, tháo gỡ hay đảo ngược, hay xác định bất kỳ mã nguồn, thuật toán, phương pháp hay kỹ thuật của Website; 5. Sự cản trở gây thiệt hại hay phá vỡ hệ thống hay bất cứ chức năng về bảo mật của Website, truy cập bất hợp pháp, hay hạn chế hay chặn việc sử dụng của những người khác; 6. Dùng máy hay phần mềm gián điệp hay hệ thống , thiết bị hay máy móc khác để truy cập vào hệ thống để phá hủy, khóa, hay phá Website hay bất cứ nội dung nào; 7. Chế tạo và sao chép bất cứ phần nào cùa Website hay tạo ra kinh doanh cạnh tranh với Website; 8. Thu thập hay lưu thông tin cá nhân của bất kỳ ai hay tổ chức là vi phạm các Điều khoản; 9. Tạo cơ sở dữ liệu bằng cách tải về và lưu bất cứ nội dung nào; 10. Quảng cáo, khuyến mãi hay núi kéo bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào cho mục đích thương mại nào đó ngoại trừ việc chúng tôi cho phép hay được chấp nhận bởi Điều khoản; Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bất cứ chức nằng nào hay bất cứ nội dung nào mà có thể hay phạm luật hay quyền (bao gồm không giới hạn, quyền tác giả, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu khác) của bất cứ cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức, chúng tôi, bất cứ người dùng, hay bất cứ bên chúng tôi tới trách nhiệm hợp pháp; Hay tạo sự rủi ro đến bảo mật của website hay bất cứ người dùng nào. Chúng tôi có quyền giới hạn những cái có sẵn tới toàn bộ hay một phần website, tới bất cứ ai, bất cứ mục đích nào hay bất cứ nơi nào hay quyền pháp lý chúng tôi chọn, bất cứ lúc nào và theo ý muốn chúng tôi;
Quyền sở hữu trí tuệ
Bạn phải tự chịu những chi phí riêng của bạn và trong phạm vi luật pháp cho phép, bồi thường, bảo vệ (theo yêu cầu chúng tôi), và giữ vô hại tới chúng tôi, chi nhánh chúng tôi, đại lý, nhà cung cấp và mỗi nhân viên, giám đốc tương ứng (cá nhân hay tập thể, “Bên chúng tôi”) đối với bất kỳ hay toàn bộ tổn thất, trách nhiệm, chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) phải chịu hoặc phát sinh bởi Bên chúng tôi vì lý do của bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc tiến trình kiện “Yêu cầu” phát sinh ra hay liên quan đến: (1) nội dung của bạn hay dùng nội dung của bạn, bao gồm không giới hạn, bất kỳ sự khẳng định rằng nội dung của bạn hay dùng có thể vi phạm quyền tác giả, thương hiệu hay quyền sở hữu trí tuệ khác hay những quyền khác của bất kỳ cá nhân, tồ chức nào, hay sự phung phí hay xâm phạm bất kỳ cá nhân tổ chức bí mật thương mại hay những quyền khác, hay nào chứa bất kỳ sự bôi nhọ, phỉ bang, nói xấu, khiêu dâm hay các tài liệu khiêu dâm, hay dùng những điều đó gây thiệt mạng hay cơ thể bị tổn thương hay thiệt hại đến tài sản thực hay hiện hữu của bất kỳ bên thứ ba nào; (2) mọi hành vi vi phạm hay thất bại của bạn tuân theo những Điều khoản này và mọi những chính sách; hay (3) việc sử dụng Website của bạn (hay bất kỳ ai truy cập vào Website qua bạn). Nếu chúng tôi yêu cầu bạn bảo vệ những “Yêu cầu” bồi thường, bạn sẽ không đồng ý bất kỳ giải quyết mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi và chúng tôi sẽ có quyền tham gia, với sự chi trả của chúng tôi, trong sự bảo vệ của bất kỳ “Yêu cầu” bồi thường với luật sư theo sự lựa chọn của chúng tôi.
Sự bảo đảm
Việc truy cập và sử dụng website (bao gồm bất cứ phần nào của Website) bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn có tuổi hợp pháp của sự đồng ý nơi có thẩm quyền bạn ở. Nếu không, bạn 18 tuổi hay lớn hơn và cha mẹ hay người bảo hộ hợp pháp của bạn đồng ý những điều khoản thay mặt bạn và sẽ giám sát việc truy cập và dùng Website. Bạn cũng bảo đảm, đại diện và đồng ý rằng: (1) bạn có các quyền cần để gửi, phát triển và dùng nội dung của bạn kết hợp với Website; (2) Nội dung của bạn không vi phạm hay chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hay quyền sở hữu của bất cứ bên thứ ba nào hay phạm bất kỳ luật, quy chế, quy định nào; (3) Nội dung của bạn không nhắm tới bất cứ hạn chế về công bố, chuyển nhượng, tải về, xuất khẩu hay xuất khẩu ra lại theo quy định, quy chế, điều luật hiện hành; và (4) bất cứ thông tin nào bạn cung cấp cho việc đăng ký hay sử dụng Website là và sẽ vẫn đúng, chính xác và đầy đủ và bạn sẽ duy trì và cập nhật các thông tin thường xuyên.
Giới hạn trách nhiệm pháp lý
Để mở rộng cho phép tối đa của pháp luật hiện hành, nhưng dù vậy cũng không có bất kỳ mục đích cần thiết hay thất bại nào của mọi giới hạn giải pháp hay nghĩa vụ nào. 1. Không có trường hợp bên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm những thứ đặc biệt, gián tiếp, hoặc bất cứ tổn hại khác dưới hình thức nào (tuy nhiên gây ra và không theo pháp lý, cho dù xuất phát từ hợp đồng hay không, sai lầm cá nhân (bao gồm những sai sót không giới hạn) hay hình thức khác), bao gồm không giới hạn sự tổn thất lợi nhuận, mất doanh thu, mất quyền sử dụng, mất dữ liệu, gián đoạn kinh doanh, chi phí mua sắm hàng thay thế hoặc các dịch vụ hoặc những cái khác, hoặc bất kỳ tổn thất thương mại hoặc kinh tế tương tự khác của bất cứ loại nào, ngay cả khi được báo về khả năng của chúng, sẽ không có bất kỳ của các bên nào kể trên phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ một việc bất khả kháng hoặc một hành động của một bên thứ ba hoặc không ai nhận lỗi 2. Toàn bộ trách nhiệm các bên chúng tôi cho các chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại từ tất cả các khiếu nại, hành động hoặc kiện tụng tuy nhiên gây ra hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến các dịch vụ sẽ không vượt quá số lớn hơn (a) một trăm USD ($ 100) hoặc (b) các khoản thanh toán hoặc từ bạn, nếu có bất kỳ sự truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ làm phát sinh yêu cầu bồi thường trong thời gian sáu (6) tháng ngay lập tức trước khi có yêu cầu bồi thường (bất cứ khi nào các thanh toán đã thực sự thực hiện chăng nữa).
Điều khoản chấm dứt và đình chỉ
Những điều khoản này sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tiên bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ (“Ngày hiệu lực”). Những điều khoản của hợp đồng này (“Điều khoản”) sẽ được mở rộng từ ngày hiệu lực cho tới khi lần đầu xảy ra những điều sau: 1. Sự chấm dứt tất cả các quyền của bạn dưới đây của chúng tôi; 2. Bạn không tiếp tục theo Dịch vụ hay; 3. Ngày bạn dừng dùng dịch vụ bằng cách gỡ bỏ tất cả phần mềm và không tiếp tục dùng tất cả Dịch vụ.Không giới hạn bất cứ điều gì trong văn bản này. Nếu có bất cứ hay tất cả Dịch vụ được truy cập với tư cách là thành viên hay theo dõi tin tức. Việc truy cập của bạn vào Dịch vụ sẽ bị chấm dứt ngay khi tư cách thành viên của bạn hay việc theo dõi tin tức chấm dứt hay hết hiệu lực. Chúng tôi có quyền làm theo ý mình mà không phải báo trước để chấm dứt hoặc dừng sự truy cập của bạn vào một phần hay toàn bộ dịch vụ của chúng tôi và/hay vào tài khoản của bạn (nếu có thể) hay xóa hay loại bỏ nội dung của bạn vì bất kỳ lý do gì không giới hạn. Xâm phạm hay nhượng quyền của những điều khoản này. Hơn thế, bạn đồng ý cho chúng tôi không phải có trách nhiệm bổn phận tới bạn hay bất kỳ bên thứ 3 nào đối với việc ngừng sự truy cập của bạn vào Website hay sự xóa bỏ nội dung của bạn; Khi chấm dứt các điều khoản vì bất cứ lý do nào, bạn phải ngay lập tức chấm dứt việc truy cập và sử dụng Website. Mục 2 (thay đổi cho Website hay những điều khoản) điều 20 sẽ chấm dứt tồn tại của những điều khoản cho bất cứ lý do nào.Trách nghiệm của bạn là giữ lại bản sao nội dung của bạn. Khi chấm dứt chúng tôi sẽ có quyền khóa (những) tài khoản của bạn ngay lập tức và đình chỉ quyền truy cập vào nội dung của bạn và có thể xóa không báo trước. Nội dung của bạn, nếu có bất cứ hay tất cả sao lưu nào, thì bên chúng tôi cũng sẽ không có trách nhiệm cho bất cứ tổn thất hay thiệt hại nào sinh ra do bạn hay bất cứ bên thứ ba nào gây ra việc xóa bỏ. Những tài khoản có quyền chi trả (ví dụ như thành viên, theo dõi tin tức) bị chấm dứt sẽ không được hoàn trả trừ trường hợp được quy định trong những Điều khoản dịch vụ đặc biệt trong Website. Tuy nhiên bất cứ thứ gì trái lại như bản thỏa thuận này hết hiệu lực hay chấm dứt thì sẽ chấm dứt hay ảnh hưởng đến việc cấp phép bất kỳ giấy phép hay giấy phép bổ sung cho bạn phù hợp với những điều khoản trước khi chấm dứt, bao gồm không giới hạn những người dùng khác trên website chúng tôi.
Khước từ quyền lợi
Tùy vào các giới hạn được quy định bởi những điều khoản và điều kiện, và theo mức độ luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý cho các tổn hại trực tiếp mà bạn thật sự phải gánh chịu, chi trả hoặc phát sinh do thiếu sót có thể quy ra trong giao ước của chúng ta về các dịch vụ của chúng tôi, tối đa bằng tổng số tiền của chi phí đặt tiệc tổng cộng của bạn như đã định ra trong email xác nhận ( dù là cho 1 trường hợp hay chuỗi các sự kiện có liên quan đến nhau). Tuy nhiên và đếm mức độ luật pháp cho phép, chúng tôi hoặc bất kỳ văn phòng, giám đốc, nhân viên, người đại diện, công ty con, công ty thành viên, nhà phân phối, đối tác thành viên (phân phối), người được cấp giấy phép, đại lý của chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác có liên quan đến việc tạo ra, tài trợ, quảng bá, hay kiếm được trang website và các nội dung của nó hiện hữu sẽ chịu trách nhiệm pháp lý cho: ừ chối quyền Bảo đảm. Dịch vụ và tất cả nội dung liên quan được cung cấp “ở” và “có sẵn” bên chúng tôi không có và bằng cách từ chối tất cả sự đại diện, bảo đảm hay điều kiện của bất cứ gì có diễn đạt, được bao hàm (cả trong thực tế hay sự quản lý của pháp luật), hay đúng luật hay không với các dịch vụ, nội dung hay bất cứ sản phẩm bên thứ ba nào và/hay những dịch vụ có sẵn trên website ,không giới hạn.