website/logo-color.svg
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
website/search.svgTìm kiếm và nhận báo giá địa điểm tổ chức / dịch vụ phù hợp...Tìm kiếm địa điểm/dịch vụ cho sự kiện
Báo giá nhanh
Trở thành đối tác
vi.svg
website/caret-down.svg
website/user-gray.svg
website/info-black.svg
Trở thành đối tác
video-frame
Chụp hình phóng sự
image
website/checked.svg
Homi Decor
Đã được xác nhận bởi VDEs
black-calendar.svg
1.000.000đ

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 2

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 1 ngày sau khi bàn giao sản phẩm

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 1 ngày sau khi bàn giao sản phẩm


Chính sách hủy

Báo trước bên B thời gian, địa điểm tổ chức tiệc trước 15 ngày trong trường hợp thay đổi địa điểm, thời gian tổ chức, và các dịch vụ phát sinh trong trường hợp

Xem thêmwebsite/right-arrow-blue.svg

Điều khoản khác

Phối hợp cùng Bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Cử đại diện kiểm tra tiến độ Bên B thực hiện và thông báo ngay cho bên B

Xem thêmwebsite/right-arrow-blue.svg


Giới thiệu


Tags đính kèm sản phẩm
Chưa cập nhật

Loại sự kiện cung cấp
image
Sự kiện của bé / Gia đình
Chụp hình phóng sự
image
website/checked.svg
Homi Decor
Đã được xác nhận bởi VDEs
black-calendar.svg
1.000.000đ

Điều khoản thanh toán

Số lần thanh toán: 2

Lần 1: Đặt cọc với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 1 ngày sau khi bàn giao sản phẩm

Lần 2: Thanh toán với số tiền là 50% tổng số tiền
Trong vòng 1 ngày sau khi bàn giao sản phẩm


Chính sách hủy

Báo trước bên B thời gian, địa điểm tổ chức tiệc trước 15 ngày trong trường hợp thay đổi địa điểm, thời gian tổ chức, và các dịch vụ phát sinh trong trường hợp

Xem thêmwebsite/right-arrow-blue.svg

Điều khoản khác

Phối hợp cùng Bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Cử đại diện kiểm tra tiến độ Bên B thực hiện và thông báo ngay cho bên B

Xem thêmwebsite/right-arrow-blue.svg