Nắm bắt Xu Hướng Mới cho doanh nghiệp của bạn !

Đăng ký ngay
  • Đối tác địa điểm
  • Đối tác dịch vụ
Khách hàng
Đối tác mới tháng 12
Đối tác thân thiết

Hồ Chí Minh

Hà Nội

Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc

Thái Lan, Indonesia

2018

TP.Hồ Chí Minh

2019

Hà Nội

2019

Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc

2020

Thái Lan ,Indonesia

200 đối tác địa điểm

70 đối tác dịch vụ

98 nhà tổ chức sự kiện

250 sự kiện đã tổ chức

Phát Triển Cùng VDEs

Phát triển doanh nghiệp của bạn

Trang thương mại điện tử đầu tiên của ngành sự kiện tại Việt Nam!

Chỉ trên 1 nền tảng duy nhất, www.vdes.vn kết nối địa điểm & nhà cung cấp dịch vụ đến với khách hàng.

Tăng hợp đồng sự kiện

Tạo sự khác biệt trong dịch vụ

Khai thác và mở rộng thị trường

Đơn giản hóa & tiết kiệm chi phí vận hành quản lí sự kiện

Giải pháp công nghệ - Tối ưu quy trình quản lý kinh doanh sự kiện

Kết nối dễ dàng, nhanh chóng, miễn phí

Ứng dụng công nghệ vào kinh doanh sự kiện

App

Hệ thống quản lý sự kiện trực tiếp

Công nghệ VR

Quản lý ngân sách sự kiện

Quản lý khách tham gia sự kiện

Quản lý sắp xếp tham gia sự kiện

Để khách hàng tìm thấy bạn

Quảng bá hình ảnh thương hiệu

Chiến dịch quảng cáo trực tuyến

Hợp tác tổ chức chương trình/sự kiện chuyên đề

Báo cáo đánh giá nâng cao chất lượng dịch vụ

Thông tin thị trường ngành tổ chức sự kiện

Quy mô thị trường Việt Nam:

$11B - Sự kiện cá nhân

$25B - Sự kiện doanh nghiệp

Quy mô thị trường MICE (thế giới):

$752B - 2016

$1.245B - 2023

All Your events need in one place
www.vdes.vn

Đăng ký ngay
  • Đối tác địa điểm
  • Đối tác dịch vụ