Preloader

Lọc Theo Tỉnh Thành:

Lọc Nhóm Sự Kiện:

 • Cưới/Báo Hỷ
 • Sinh Nhật/ Thôi Nôi
 • Họp Nhóm/ Gặp Mặt
 • MICEs
 • Greet & Meet/Office
 • Coaching/Training
 • Show/Concert/Music Event
 • Khác

Lọc Theo Loại Địa Điểm:

 • Khách Sạn
 • TT Hội Nghị/Tiệc Cưới
 • Co-Working Space
 • Nhà Hàng
 • Villa
 • Khác
venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 280,000 VNĐ đến 500,000 VNĐ

venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 165,000 VNĐ đến 1,650,000 VNĐ

venue
Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 275,000 VNĐ đến 4,950,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 4,620,000 VNĐ đến 38,500,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 250,000 VNĐ đến 2,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 230,000 VNĐ đến 2,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 900,000 VNĐ đến 6,000,000 VNĐ

Google Map
VR 360