Preloader

Lọc Theo Tỉnh Thành:

Lọc Nhóm Sự Kiện:

 • Cưới/Báo Hỷ
 • Sinh Nhật/ Thôi Nôi
 • Họp Nhóm/ Gặp Mặt
 • MICEs
 • Greet & Meet/Office
 • Coaching/Training
 • Show/Concert/Music Event
 • Khác

Lọc Theo Loại Địa Điểm:

 • Khách Sạn
 • TT Hội Nghị/Tiệc Cưới
 • Co-Working Space
 • Nhà Hàng
 • Villa
 • Khác
venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 49 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 320,000 VNĐ đến 48,000,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 19 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 520,000 VNĐ đến 60,000,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,487,000 VNĐ đến 24,200,000 VNĐ

venue
Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,154,000 VNĐ đến 3,629,000 VNĐ

venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,040,000 VNĐ đến 3,870,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,500,000 VNĐ đến 38,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 18 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 5,200,000 VNĐ đến 15,000,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 13 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 576,000 VNĐ đến 12,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,400,000 VNĐ đến 10,164,000 VNĐ

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,668,000 VNĐ đến 2,921,000 VNĐ

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 16 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 675,000 VNĐ đến 7,380,000 VNĐ

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,990,000 VNĐ đến 44,000,000 VNĐ

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,000,000 VNĐ đến 2,990,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,800,000 VNĐ đến 30,600,000 VNĐ

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 1,890,000 VNĐ đến 3,790,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,890,000 VNĐ đến 4,290,000 VNĐ

venue
Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,180,000 VNĐ đến 6,980,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 13 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,190,000 VNĐ đến 6,790,000 VNĐ

Google Map
VR 360