Preloader

Lọc Theo Tỉnh Thành:

Lọc Nhóm Sự Kiện:

 • Cưới/Báo Hỷ
 • Sinh Nhật/ Thôi Nôi
 • Họp Nhóm/ Gặp Mặt
 • MICEs
 • Greet & Meet/Office
 • Coaching/Training
 • Show/Concert/Music Event
 • Khác

Lọc Theo Loại Địa Điểm:

 • Khách Sạn
 • TT Hội Nghị/Tiệc Cưới
 • Co-Working Space
 • Nhà Hàng
 • Villa
 • Khác
venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 27 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 250,000 VNĐ đến 18,000,000 VNĐ

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 400,000 VNĐ đến 8,900,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 450,000 VNĐ đến 22,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 289,000 VNĐ đến 5,500,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 17 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 525,000 VNĐ đến 22,900,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 32 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 150,000 VNĐ đến 50,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 18 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 5,200,000 VNĐ đến 15,000,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 576,000 VNĐ đến 120,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 23 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 414,000 VNĐ đến 20,013,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 28 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 387,000 VNĐ đến 39,847,500 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 272,000 VNĐ đến 16,050,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 44 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,000,000 VNĐ đến 20,000,000 VNĐ

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 420,000 VNĐ đến 28,000,000 VNĐ

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,380,000 VNĐ đến 2,780,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,800,000 VNĐ đến 13,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 485,000 VNĐ đến 8,778,000 VNĐ

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 249,000 VNĐ đến 529,000 VNĐ

venue
Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 1,113,000 VNĐ đến 2,101,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 555,000 VNĐ đến 14,500,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 480,000 VNĐ đến 16,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 300,000 VNĐ đến 6,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 220,000 VNĐ đến 899,000 VNĐ

Google Map
VR 360