Preloader

Lọc Theo Tỉnh Thành:

Lọc Nhóm Sự Kiện:

 • Cưới/Báo Hỷ
 • Sinh Nhật/ Thôi Nôi
 • Họp Nhóm/ Gặp Mặt
 • MICEs
 • Greet & Meet/Office
 • Coaching/Training
 • Show/Concert/Music Event
 • Khác

Lọc Theo Loại Địa Điểm:

 • Khách Sạn
 • TT Hội Nghị/Tiệc Cưới
 • Co-Working Space
 • Nhà Hàng
 • Villa
 • Khác
venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 280,000 VNĐ đến 500,000 VNĐ

venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 165,000 VNĐ đến 1,650,000 VNĐ

venue
Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 275,000 VNĐ đến 4,950,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 289,000 VNĐ đến 5,500,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 590,000 VNĐ đến 5,900,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 27 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 250,000 VNĐ đến 18,000,000 VNĐ

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 400,000 VNĐ đến 8,900,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 1 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 11,750,000 VNĐ đến 11,750,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 1 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 23,000,000 VNĐ đến 23,000,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 4,620,000 VNĐ đến 38,500,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 17 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 363,000 VNĐ đến 5,720,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 450,000 VNĐ đến 22,000,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 49 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 320,000 VNĐ đến 48,000,000 VNĐ

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 8 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,080,000 VNĐ đến 4,400,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 465,000 VNĐ đến 565,000 VNĐ

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,000,000 VNĐ đến 3,790,000 VNĐ

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 1,930,000 VNĐ đến 4,560,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 21 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 520,000 VNĐ đến 8,085,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 690,000 VNĐ đến 10,000,000 VNĐ

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,550,000 VNĐ đến 3,100,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 395,000 VNĐ đến 1,300,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 200,000 VNĐ đến 400,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,487,000 VNĐ đến 24,200,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 860,000 VNĐ đến 990,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 660,000 VNĐ đến 18,000,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 462,000 VNĐ đến 4,400,000 VNĐ

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,380,000 VNĐ đến 2,780,000 VNĐ

venue
Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,154,000 VNĐ đến 3,629,000 VNĐ

venue
Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 21 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 1,470,000 VNĐ đến 2,629,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 1 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 23,000,000 VNĐ đến 23,000,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 6,900,000 VNĐ đến 45,000,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,900,000 VNĐ đến 4,900,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 715,000 VNĐ đến 30,000,000 VNĐ

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,990,000 VNĐ đến 44,000,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,000,000 VNĐ đến 3,000,000 VNĐ

venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,040,000 VNĐ đến 3,870,000 VNĐ

venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,700,000 VNĐ đến 5,600,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,500,000 VNĐ đến 38,000,000 VNĐ

venue
Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 545,000 VNĐ đến 5,115,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 28 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 462,000 VNĐ đến 19,800,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 6,500,000 VNĐ đến 12,000,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 44 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,000,000 VNĐ đến 20,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 18 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 5,200,000 VNĐ đến 15,000,000 VNĐ

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 20 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,425,000 VNĐ đến 3,700,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 485,000 VNĐ đến 8,778,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 32 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 150,000 VNĐ đến 50,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 577,000 VNĐ đến 1,028,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 576,000 VNĐ đến 120,000,000 VNĐ

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 485,000 VNĐ đến 606,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 23 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 414,000 VNĐ đến 20,013,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 250,000 VNĐ đến 2,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 8 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 430,000 VNĐ đến 1,299,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 28 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 387,000 VNĐ đến 39,847,500 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 14 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,629,000 VNĐ đến 8,800,000 VNĐ

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 1,890,000 VNĐ đến 3,790,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 272,000 VNĐ đến 16,050,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,400,000 VNĐ đến 10,164,000 VNĐ

venue
Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 495,000 VNĐ đến 6,353,000 VNĐ

venue
Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 495,000 VNĐ đến 6,353,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 150,000 VNĐ đến 115,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 17 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 525,000 VNĐ đến 22,900,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 605,000 VNĐ đến 5,500,000 VNĐ

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 120,000 VNĐ đến 3,500,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 428,000 VNĐ đến 1,040,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 660,000 VNĐ đến 8,600,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 19 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 520,000 VNĐ đến 60,000,000 VNĐ

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 16 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 675,000 VNĐ đến 7,380,000 VNĐ

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 420,000 VNĐ đến 28,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 1 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 250,000 VNĐ đến 250,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,915,000 VNĐ đến 25,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 1 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 11,750,000 VNĐ đến 11,750,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 29 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 500,000 VNĐ đến 200,000,000 VNĐ

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,000,000 VNĐ đến 2,990,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,800,000 VNĐ đến 13,000,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,800,000 VNĐ đến 30,600,000 VNĐ

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 249,000 VNĐ đến 529,000 VNĐ

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 1,730,000 VNĐ đến 3,800,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 16 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 550,000 VNĐ đến 3,550,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 13 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 390,000 VNĐ đến 2,700,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 400,000 VNĐ đến 550,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 17 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 250,000 VNĐ đến 1,500,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 8 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 400,000 VNĐ đến 4,480,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,250,000 VNĐ đến 6,250,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,250,000 VNĐ đến 5,750,000 VNĐ

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 270,000 VNĐ đến 500,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 28 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 390,000 VNĐ đến 8,000,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 20 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 250,000 VNĐ đến 14,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 490,000 VNĐ đến 670,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,890,000 VNĐ đến 4,290,000 VNĐ

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,316,000 VNĐ đến 5,964,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 13 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,190,000 VNĐ đến 6,790,000 VNĐ

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,070,000 VNĐ đến 3,370,000 VNĐ

venue
Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 1,113,000 VNĐ đến 2,101,000 VNĐ

venue
Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,180,000 VNĐ đến 6,980,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 1 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 23,000,000 VNĐ đến 23,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 555,000 VNĐ đến 14,500,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 218,000 VNĐ đến 2,680,000 VNĐ

venue
Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 768,000 VNĐ đến 1,188,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 768,000 VNĐ đến 1,188,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 480,000 VNĐ đến 16,000,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 330,000 VNĐ đến 360,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 900,000 VNĐ đến 6,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 300,000 VNĐ đến 6,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 220,000 VNĐ đến 899,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 1 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 11,500,000 VNĐ đến 11,500,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 230,000 VNĐ đến 2,000,000 VNĐ

Google Map
VR 360