HOTLINE (+84) 90-304-6872

Chúng tôi đang tìm kiếm những người tuyệt vời cùng tham gia với chúng tôi. Nếu bạn yêu thích công nghệ, tổ chức sự kiện và muốn chung sức để tạo nên một công ty tuyệt vời giúp kết nối mọi người , thì VDEs là sự lựa chọn dành cho bạn.

Vậy bạn đã sẵn sàng kể cho chúng tôi nghe về bạn chưa?

Hãy nộp CV